top of page
_kddj-logo-transp.png

De eerste bedrijfjes in Koersel

 

In 1947 telde ons dorp 323 landbouwers, ongeveer 1 900 mijnwerkers en 212 hande-laars. Onze dorpelingen vonden werk in de koolmijn maar later ook in enkele plaatselijke bedrijven zoals in houtbedrijf Convents, in de diamantslijperij en het textielfabriekje ‘Tweka’. Het bedrijf ‘Convents’ in de Laakstraat ging van start in 1950 met één werkman maar telde in 1982 al bijna 100 mensen personeel. Het bedrijf heeft in de loop der jaren altijd uitgebreid en is nog steeds actief. In de jaren zestig kwam een diamantslijperij zich vestigen in de oude jongensschool tegenover de kerk. In 1967 namen ze hun intrek in een nieuw gebouw in de Schansstraat. Het personeel bestond in 1970 uit ongeveer 50 jonge mannen. In 1973 kwam de diamantslijperij in handen van Adamant. In 1985 telde de slijperij nog 21 personeelsleden. Het textielbedrijf ‘Tweka’ begon de eerste werk-zaamheden met ongeveer 30 jonge meisjes in een paar woningen nabij het centrum. Later werd in de Schansstraat een nieuwe werkplaats opgericht. Ongeveer 100 meisjes vonden er in 1972 werk, vooral met het vervaardigen van badpakken. Helaas zou het bedrijf ‘Tweka’ reeds in 1977 de poorten sluiten en ophouden te bestaan in ons dorp.

bottom of page