Koersel 'De bevolking'

In onze provincie en ook in ons dorp nam de bevolking snel toe na het ontstaan van de koolmijnen. Vele gastarbeiders kwamen naar ons land en onze provincie om er te werken in de mijnen. De Polen kwamen in 1920, de Italianen in 1945, de Spanjaarden en Grieken in 1950, de Algerijnen, Marokanen en Turken kwamen in 1960. Het aantal inwoners in onze gemeente evolueerde van 2309 inwoners in 1900 naar 4863 in 1930 (meer dan een verdubbeling). In 1970 had onze gemeente reeds 11248 inwoners.

Hotel Italienne N5 in de woonkern Beringen-Mijn

Copyright © 2017

Koersel door de jaren,

Heemkundige vereniging Koersel.

Alle rechten voorbehouden.  

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest