top of page
_kddj-logo-transp.png

Koersels dialect bedreigd in haar voortbestaan 

29/04/2021

Jongeren spreken heden steeds minder Koersels maar meer en meer een tussentaal die enigszins afwijkt van het oorspronkelijke dialect. De meeste jongeren kennen hier en daar nog wel wat oude dialectwoorden die ze ooit meekregen van hun ouders of grootouders maar helaas worden deze woorden steeds minder gebruikt in het dagelijkse leven. Net zoals de meeste dialecten in de regio is het Koersels dialect dan ook in haar voortbestaan bedreigd. Om de huidige generatie beter kennis te laten maken met ons dialect heeft Koersel door de jaren met de hulp van vele enthousiaste Koerselaars meer dan 1 000 woorden die in Koersel gebruikt worden of gebruikt werden op één lijst kunnen samen-brengen. Ook werden er aan deze lijst een hele boel woorden toegevoegd die afgelopen jaren werden verzameld door Henri Vanhees. Momenteel wordt aan deze lijst nog steeds hard gewerkt. Het is namelijk de bedoeling dat we deze in de toekomst publiceren op onze website zodat deze Koerselse woorden bewaard blijven en voor iedereen raadpleeg-baar zijn. Nieuwsgierig? Wij houden u alvast op de hoogte van onze vooruitgang.

dialect.jpg
bottom of page